AVG-rechten

Wat zijn uw rechten ?

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen per e-mail aan info@bottermk63hoorn.nl

Houd er rekening mee dat de Stichting in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor verzoeken. Houd er tevens rekening mee dat de Stichting in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van vrijwilligers, vrienden, sponsoren, giftgevers en debiteuren/crediteuren mag verwijderen.

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om toestemming in te trekken (Recht van verzet) waarmee u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om commerciële doeleinden of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal de Stichting u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer voor dat doel gebruiken.

Houd er rekening mee dat de Stichting in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Houd er tevens rekening mee dat de Stichting in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van vrijwilligers, vrienden, sponsoren, giftgevers en debiteuren/crediteuren mag verwijderen.

Translate »