Over Ons

Overdracht MK 63

Overdracht MK 63

Op 18 april 2017 schonk Peter Dorleijn de Botter MK 63 aan de Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63. Deze stichting werd opgericht om de botter MK 63 in authentieke en kwalitatief goede staat te behouden en er voor te zorgen dat er zoveel als mogelijk mee kan worden gevaren.

Tekenen Schenkingsakte MK63 April 2017
Tekenen Schenkingsakte MK63 April 2017

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
Voorzitter                :   Dirk Lont
Secretaris               :   Nico Glas
Penningmeester :   Otto Genee
Algemeen lid        :   Peter Dorleijn
Algemeen lid        :   Walter Bruins
Algemeen lid        :   Mart Sevenhuijsen

De Stichting

De Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63 heeft de Culturele ANBI-status en is opgericht om de botter MK 63 in authentieke en kwalitatief goede staat te behouden en er voor te zorgen dat er zoveel als mogelijk mee kan worden gevaren. We vinden het ook van belang dat de botter voor Hoorn behouden blijft. Daarnaast willen we de belangstelling voor varend erfgoed in het algemeen,  maar ook de zeilvisserij op Zuiderzee en IJsselmeer onder de aandacht brengen van een breed publiek.  Dit realiseren we door het beoefenen van diverse traditionele visserijmethoden van de botters op de vroegere Zuiderzee.

Meezeilen is een bijzondere ervaring. Voor ons is het, naast een grote liefhebberij, een bron van inkomsten, om een deel van de onderhoudskosten te kunnen betalen.

De Stichting MK 63 heeft geen winstoogmerk. Om onze activiteiten en onderhoudskosten te kunnen financieren, moeten we inkomsten genereren. Dit doen we door het aantrekken van:

  • Bijdragen uit fondsen,
  • Donaties van particulieren en bedrijven,
  • Bijdragen van sponsoren,
  • Inkomsten uit vaartochtjes,
  • Legaten en erfstellingen,
  • Andere schenkingen.

Deze website is een belangrijke spreekbuis voor de stichting. We willen je graag informeren over onze activiteiten, restauratieprojecten, onderhoudswerkzaamheden en mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het realiseren van onze doelstellingen.

Translate »