ANBI

Culturele ANBI status!

De Stichting MK63 heeft de Culturele ANBI-status!

Uw voordeel!

Als u als particulier een schenking doet, houdt dat in dat u 125% van uw gift fiscaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit geldt zowel voor Gewone giften als Periodieke giften (met een overeenkomst voor een periode van tenminste 5 jaar).
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 150% van het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Ons Voordeel

Als Culturele ANBI hoeft Stichting MK 63 geen erfbelasting over ontvangen erfenissen en legaten te betalen.

Registratie Culturele ANBI MK 63

De registratie als culturele ANBI staat op naam van:
Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63
De verkorte naam is: Stichting MK 63
Adres: Kwekerij 23, 1695 CH  Blokker
RSIN-nummer: 857505853

Informatie

Voor meer informatie over de (Culturele) ANBI-status kunt u ook kijken op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Verantwoording

Onze Statuten, Beleidsplan en Jaarcijfers vindt u op de pagina "Over Ons". Ook is op deze pagina de samenstelling van het bestuur te vinden.

Doelstellingen Stichting MK 63

  • In authentieke en kwalitatief goede staat behouden van de Zuiderzeebotter MK 63, bouwjaar 1912, geregistreerd als varend monument® categorie A in het Nationaal Register Federatie Varend Erfgoed Nederland, onder nr. 0278, huidige ligplaats Museumhaven Centrum Varend Erfgoed in Hoorn, met inbegrip van alle toebehoren als genoemd in bijlage A (komt later; opsomming van globale inventaris, netten, zeilen, vlet etc.)
  • Het bevorderen van belangstelling voor varend erfgoed in het algemeen, de botter in het bijzonder, en voor de vroegere zeilvisserij op Zuiderzee en IJsselmeer in de ruimste zin des woords.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle verkregen middelen zullen worden aangewend voor het hierboven vermelde doel.
  • Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen noodzakelijk gemaakte kosten komen in aanmerking voor declaratie.
Translate »